Sectie “Boeken” toegevoegd

Er is de afgelopen jaren al veel onderzocht en geschreven op het gebied van (Enterprise) Search. Veel van deze kennis is vastgelegd in boeken waarvan er enkele zeer waardevol zijn.

Een implementatie van een zoekomgeving is meer dan het installeren van de software, configureren, zoekpagina erop en klaar. Zoeken is een proces en de manier waarop mensen zoeken is een onderwerp waarover veel bekend is.

Om een goede zoekomgeving te implementeren die optimaal aansluit bij de manier waarop mensen zoeken en rekening houdt met de aanwezige gegevens en documenten die ontsloten moeten worden, is het noodzakelijk om kennis te nemen van de informatie die is vastgelegd in boeken.

Bekijk onze “leesplank” met boeken over search patterns, information retrieval en het implementeren van zoekoplossingen en search engines.