Nieuw in bronnen: Economic Trends in Enterprise Search Solutions

Via een Group op LinkedIn zijn we het rapport “Economic Trends in Enterprise Search Solutions” tegengekomen. Dit rapport is toegevoegd aan de pagina “Bronnen” op deze site.

Dit rapport is in 2010 gepubliceerd en bevat een schat aan analyses van de Enterprise Search markt én de ontwikkeling van de technologische oplossingen.

De samenvatting:

Enterprise search technology retrieves information within organizations. This data can be proprietary and public, and access to it may be restricted or not. Enterprise search solutions render business processes more efficient particularly in data-intensive companies. This technology is key to increasing the competitiveness of the digital economy; thus it constitutes a strategic market for the European Union. The Enterprise Search Solution (ESS) market was worth close to 1,100 million USD (approximately 831 million EUR) in 2008 and is expected to grow quicker than the overall market for information and knowledge management systems (Gartner 2009). Optimistic market forecasts expect market size to exceed 1,900 million USD (approximately 1,435 million EUR) by the end of 2013. Other market analyses see the growth rate slowing down and stabilizing at around 10% a year as from 2010. Even in the least favourable case, enterprise search remains an attractive market, particularly because of the opportunities expected to arise from the convergence of ESS and Information Systems.
This report looks at the demand and supply side of ESS and provides data about the market. It describes the current situation and presents the evolution of market dynamics over the past decade. Our main thesis is that ESS is currently placed at the point where two established markets, namely web search and the management of information systems, overlap. The report offers evidence that these two markets are converging and discusses the role of the different stakeholders (providers of web search engines, enterprise resource management tools, pure enterprise search tools, etc.) in this changing context.

 

Top 10 met “Enterprise Search Must Reads”

Vorige week heeft Martin White van IntranetFocus een lijst gepubliceerd met boeken over het onderwerp “Search”, “Information Retrieval” en “Enterprise Search” in het bijzonder.

Norconex wees mij erop dat ook zij eerder een Top 10 met “Enterprise Search Must Reads” hebben gepubliceerd.

Op de lijst van Norconex staan enkele boeken die Martin heeft gemist (maar zeker toe zal voegen).

Verder hebben we het boek “Enterprise Search Management” toegevoegd aan de lijst met bronnen op deze site.

Agile vs Waterval: Waarom één methode volgen?

Bij de implementaties van zoekoplossingen speelt altijd het onderwerp “welke projectmethodiek hanteren we hierbij?”.

Het is niet te voorkomen dat je daarbij de op dit moment belangrijkste stromingen tegenover elkaar zet:

  • Waterval
    Design, Develop, Test and implement everything at once
  • Agile
    Design, Develop, Test, Adept, Implement in small steps

Het is ook bijna niet te voorkomen dat beide methodieken als “geloof” worden gezien en de aanhangers elkaar in de haren vliegen omdat de één “Agile” predikt, en de ander “Waterval”.
Deze tegenstelling komt soms voort uit een diepgewortelde wens voor controle en andere keren uit aangeleerde werkwijzen.

In het artikel “Agile vs Waterfall” staan enkele kenmerken van beide methodieken en voorbeelden van waarom je voor de ene of de andere (eigenlijk staat hier dat Agile altijd beter is) methode zou moeten kiezen.

Er staan in dit artikel enkele uitspraken over de nadelen van een waterval-aanpak die erg gechargeerd zijn.

Once a stage is completed in the Waterfall method, there is no going back, since most software designed and implemented under the waterfall method is hard to change according to time and user needs. The problem can only be fixed by going back and designing an entirely new system, a very costly and inefficient method.

Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat iedere wijziging zal leiden tot een complete herbouw. Je kan binnen de waterval methode gerust wijzigingen aanbrengen.
Ik heb bij het gebruiken van de Agile methodiek voorbeelden gezien van de noodzaak tot herbouw van complete delen van een applicatie omdat de opdrachtgever met aanvullende eisen / wensen kwam.

Een quote uit een ander artikel:

Agile and Prince2 are generally used to manage different sorts of projects: in my experience agile is for fast results-driven market-critical projects where many changes and flexibility are paramount, whereas Prince2 is more often used for projects that need a high level of accountability and paper-trails for all decisions and many stakeholder sign-off and overview procedures.

Er zijn echter ook artikelen gepubliceerd over het combineren van bijv. PRINCE2 en Agile.

Het is zeer goed mogelijk om PRINCE2 elementen te gebruiken als een schil rondom Agile uitgevoerde ontwikkeling. Als belangrijkste argument hiervoor wordt wel gegeven dat PRINCE2 de projectrisico’s beter afdekt en dat het beter past in een organisatie waar veel stakeholders goedkeuring moeten geven aan projectdoelstellingen en budgetten.
Daarbinnen kunnen iteraties een plek krijgen die via de Agile methodiek worden uitgevoerd. Het zal echter ongetwijfeld spanningen opleveren.

In conclusion, though on the plus side, waterfall’s defined stages allow for thorough planning, especially for logical design, implementation and deployment, Agile methodology is a sound choice for software development and web design projects.

Agile and Prince2 are generally used to manage different sorts of projects: in my experience agile is for fast results-driven market-critical projects where many changes and flexibility are paramount, whereas Prince2 is more often used for projects that need a high level of accountability and paper-trails for all decisions and many stakeholder sign-off and overview procedures.

Lijst met links naar losse artikelen toegevoegd

Op de pagina “Bronnen” kon u al een lijst met boeken vinden die feitelijk als “must read” op het gebied van Enterprise Search kunnen worden gezien.

Wij hebben daar sinds vandaag ook een opsomming van waardevolle artikelen aan toegevoegd. Deze artikelen gaan over meer dan alleen (Enterprise) Search en Information Access omdat er bij het implementeren van een goede oplossing zoveel meer komt kijken. Denk daarbij alleen maar aan projectmanagement.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze artikelen. Wij doen ons best om hier minimaal één keer per week nieuwe informatie aan toe te voegen.

IntranetFocus publiceert lijst met boeken over Enterprise Search

Hier op WatchingSearch hebben we al langer een pagina met een lijst van boeken over het onderwerp Enterprise Search en aanverwante onderwerpen zoals Information Retrieval en User Interface / Usability Design.

Martin White van IntranetFocus heeft nu ook een artikel gepubliceerd met boeken over de genoemde onderwerpen.

Ik kan jullie deze lijst van harte aanraden.

Wij zullen onze lijst bijwerken met nieuwe pareltjes uit de lijst van Martin White.