Nieuw boek toegevoegd: Designing Search

Er is weer een nieuw boek toegevoegd aan onze “boekenplank” hier op WatchingSearch:

Designing Search: UX Strategies for eCommerce Success

Alhoewel dit boek zich richt op de verkoop van producten en diensten op websites, zijn er zeer veel zoekpatronen (Search patterns) die ook van toepassing zijn op enterprise search.

Het is een boek dat makkelijk leest en veel praktische voorbeelden bevat. Wat mij zeer aantrekt zijn de secties met als insteek “hier heb je een voorbeeld van een site met onvolkomenheden, en hoe ík het zou verbeteren”.

Greg Nudelman maakt verder dankbaar gebruik van de publicaties van Morville (Search Patterns) en Hearst (Search User Interfaces) en brengt daar een verdieping op.

Het belang van informatie-architectuur in een zoekoplossing

Een zoekoplossing reflecteert altijd de structuur van informatie zoals deze uit een bronsysteem komt.

Als de structuur van die informatie niet goed is, zal ook de zoekoplossing minder goed aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. De informatie wordt minder goed vindbaar.

Waar ik hier over praat is “Informatie Architectuur”. Informatie architectuur is gericht op het ordenen van informatie op een voor de gebruiker logische structuur. Om een goede informatie architectuur te kunnen maken zijn in ieder geval twee zaken nodig:

  1. Analyse van de aangeboden informatie zodat een beeld van de samenhang of juist diversiteit wordt verkregen, en
  2. “card sorting” sessies of vergelijkbare techniek om het beeld van de gebruiker te achterhalen m.b.t. de aangeboden informatie.

Uit die tweede kan overigens ook blijken dat de gebruiker bepaalde informatie op een bepaalde plek verwacht, terwijl die informatie helemaal geen deel uit maakt van het informatiesysteem. Een uitdaging.

Bij het ontwerpen van een zoektoepassing moet vervolgens integraal gebruik worden gemaakt van diezelfde structuur die voor de gebruiker zo bekend aan zal voelen

  • De filters (facetten) moeten gebruik maken van de indeling die men ook gebruikt om door de informatie op bijv. het intranet te navigeren.
  • De resultaten moeten context bieden zodat duidelijk is in welke structuur het betreffende document staat, welke onderwerpen hierbij beschikbaar zijn, wie de auteur is etc.

Te vaak zien wij bij onze klanten een vraag om een zoektoepassing te maken “a la Google” waarbij totaal voorbij wordt gegaan aan de grondbeginselen van een informatie-architectuur. De zoeker heeft dan geen context bij de resultaten en zal daarom niet optimaal worden ondersteund.

Het wordt helemaal moeilijk als de te ontsluiten informatiebron zelf al slecht gestructureerd is. Je kan de zoekoplossing meestal niet de problemen met de informatiestructuur op laten lossen.

Daarom hanteren wij een “holistische” benadering bij het ontwerpen en implementeren van zoekoplossingen. Dit gaat op voor alle mogelijke zoekoplossingen zoals Intranet search, Enterprise search, vertical search en search based applications (SBA’s).
Zoeken en vinden richt zich niet alleen op de SERP (Search engine result page) maar komt terug in het hele informatiesysteem (vaak een intranet / CMS oplossing) waar de gebruiker mee werkt.

Kijk daarom goed naar de wijze waarop een gebruiker toegang heeft tot de informatie voordat er resultaatpagina’s worden ontworpen en een search engine wordt geïmplementeerd.

Edwin Stauthamer
04-07-2011