Zoekapplicaties die vragen beantwoorden: hoeveel uren verlof heb ik nog?

Vandaag ben ik bij een klant weer een mooi voorbeeld van hoe zoekomgevingen kunnen voorzien in vragen van medewerkers tegengekomen.

Naast mij zat een medewerker aan wie ik eerder de vraag had gesteld “Hoe gebruik jij de zoekfunctie?”.  Zijn antwoord was even verbijsterend als logisch: “Ik gebruik de zoekfunctie nooit omdat de informatie van onze dienst toch niet in de zoekomgeving beschikbaar is”.

Later hoorde ik hem zoeken naar het aantal verlofuren dat hij nog beschikbaar had. Hij stelde hardop letterlijk de vraag “hoeveel uren verlof heb ik nog?”. Om deze vraag te beantwoorden ging hij naar het “personeelsportaal”, logde daar in en zocht via enkele menu-opties de informatie over zijn verlofuren.

Met deze vraag kon ik natuurlijk iets. Zou het niet mooi zijn als de zoekfunctie dit soort alledaagse vragen van medewerkers kan beantwoorden? Uiteraard was mijn antwoord een volmondig “ja!”.

Met het credo “make search seem psychic” in het achterhoofd is dit natuurlijk makkelijk in te vullen:

  • Verwerk de zoekopdracht in een query pipeline
  • Deze query pipeline haalt daar dit soort vragen uit; zoeken naar “verlofuren” of desnoods de hele vraag “hoeveel verlofuren heb ik nog”
  • formuleer een query naar een database die deze gegevens bevat, waarbij uiteraard de identificatie van de ingelogde medewerker nodig is
  • Toon het antwoord bovenaan de organische (= documenten uit de search engine) zoekresultaten: “Uw resterende verlofuren voor dit jaar zijn: 200″.

Het verkrijgen van antwoorden op zoekvragen gaat verder dan een lijstje documenten!

Edwin Stauthamer
15-06-2011

This entry was written by Edwin Stauthamer , posted on woensdag juni 15 2011at 11:06 pm , filed under Toepassingen and tagged . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>